ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ONLINE MEGRENDELÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ONLINE MEGRENDELÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek a következő online megrendelésekre vonatkoznak:

 • “Házias Ételbár”
 • A vállalat neve: Házias Ételbár
 • A társaság bejegyzett székhelye/címe:: Fő út 87., Taksony 2335
 • telefonszám: +36306648103
 • e-mail cím: haziasetelbar@gmail.com
 • (a továbbiakban „étterem”).

Jelen Általános Szerződési Feltételek az étterem és Ön mint vevő (a továbbiakban „Ön” vagy „vevő”) közötti, az étteremtől történő online rendelésre vonatkozó szerződésre vonatkoznak.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen Általános Szerződési Feltételeket. Ha Ön nem kívánja elfogadni ezen Általános Szerződési Feltételeket, akkor nem használhatja az online rendelési szolgáltatást. Amennyiben Ön használja az online rendelési rendszert, ezzel kifejezésre juttatja, hogy egyetért ezen Általános Szerződési Feltételekkel, és elfogadja azokat.

 1. Hatály
 2. Az Étterem az alábbi szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") alapján biztosítja az élelmiszerek és egyéb áruk és szolgáltatások ("Termékek") kiszállítását. A jelen ÁSZF vonatkozik (i) az Étterem Weboldalán leadott megrendelésekre és (ii) a "Google Rendelés" segítségével leadott és az "orderdirect" (Digital Solutions GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Németország) által az Étterembe közvetített megrendelésekre (a továbbiakban együttesen "Online megrendelés").

 3. Szerződéskötés; megrendelés feldolgozása
  1. A weboldalon vagy a „Google Rendelés“ szolgáltatáson keresztül leadott online rendelési folyamat végén a vevő szerződéskötési ajánlatot tesz az érintett étteremnek. Ha az étterem ezt követően elektronikusan visszaigazolja az online rendelést, a szerződés legkésőbb akkor jön létre, amikor a megrendelt árut kiszállítják vagy átadják a vevőnek.
  2. Ha az online rendelés egy termék kiszállítását is tartalmazza, az étterem az online rendelés kiszállításáért kiszállítási díjat számíthat fel a vevőnek. A kiszállítás felmerülő díjáról a vevőt a rendelési folyamat során, az online rendelés leadása előtt tájékoztatjuk.
  3. A vevő köteles biztosítani, hogy az általa megadott és az online rendelés teljesítése szempontjából lényeges adatok, különösen az elérhetőségi adatok és az online rendelés részletei (dátum, időpont, tételek és maguk a szolgáltatások, mennyiség) helyesek és hiánytalanok legyenek. A vevő haladéktalanul köteles jelenteni az étteremnek az ezen adatokban ‐ beleértve a megadott fizetési adatokat is ‐ szereplő bármilyen pontatlanságot. A vevőnek az étterem számára telefonon vagy e-mailben elérhetőnek kell lennie, hogy tájékoztatást kaphasson az online rendelés és a kiszállítás állapotáról vagy az azzal kapcsolatban kérdezhessenek tőle.
  4. Ha az online rendelés kiszállítási szolgáltatás keretében történő termékkiszállítást tartalmaz, a vevőnek a termékek átvételéhez a megadott szállítási címen kell tartózkodnia. Ha a rendelés magában fogalja az átvételt, akkor a vevőnek megadott időpontban meg kell érkeznie az adott étterembe.
  5. Ha az online rendelés olyan árut tartalmaz, amelyhez bizonyos életkor elérése szükséges, akkor a vevő felszólítható az életkorának az igazolására. Erről a vevő az online rendelés leadása előtt tájékoztatást kap. Ebben az esetben a vevő köteles életkorát megfelelően igazolni, például személyi igazolvány bemutatásával. Ha a vevő nem tudja magát megfelelően igazolni, vagy nem érte el az előírt minimális életkort, az étterem megtagadhatja adott áru átadását vagy kiszállítását. Az étterem a vevőnek a felmerült kár összegének megfelelő lemondási díjat számíthat fel - legfeljebb a vételár összegéig (a kiszállítási díjjal együtt, ha megállapodtak ilyenben; áfa nélkül).
 4. Allergének és adalékanyagok
 5. Az étterem olyan összetevőket és adalékanyagokat használhat az ételekhez és italokhoz, amelyek allergiát, allergiás reakciókat és intoleranciát okozhatnak. Amennyiben a vevőnek tudomása van valamilyen allergiáról/intoleranciáról, akkor kétség esetén közvetlenül az étteremmel kell telefonon felvennie a kapcsolatot, és további tájékoztatást kell kérnie vagy egy listát az allergénekről és adalékanyagoktól.

 6. A rendelés törlése az étterem részéről
  1. A már leadott online rendelés az étterem weboldalán keresztül nem módosítható, nem törölhető, és ott nem lehet panaszt tenni. Ha a vevő törvényes jogon vagy az étterem beleegyezésével módosítani, törölni vagy reklamálni kívánja online rendelését, akkor az étteremmel különösen telefonon, e-mailben vagy személyesen léphet kapcsolatba. A távértékesítés esetén a visszavonás jogára a 5 pont érvényes.
  2. Az étterem jogosult az online rendelést indokolt esetben törölni. Ilyen indokolt esetek: (i) az ajánlat már nem elérhető, (ii) a vevő által megadott telefonszám vagy egyéb elérhetőségek helytelenek vagy nem működnek, (iii) az online rendelés vagy az elérhetőségek pontossága vagy hitelessége tekintetében jogos kétség merül fel, vagy (iv) vis maior.
  3. Az5.1 vagy5.3 pont szerinti törlés esetén a befizetett összegeket az eredeti fizetési mód szerint, illetve részleges törlés esetén arányosan kell visszatéríteni a számlára. Ugyanez vonatkozik a közös megállapodáson alapuló módosítás és a jogos kifogás esetére.
  4. Ha Ön felróhatóan megszegi ezen ÁSZF szerinti kötelezettségeit, az étterem fenntartja a jogot, hogy visszautasítson minden jövőbeli online rendelést Öntől.
 7. Elállási jog
  1. A vevőnek nincs törvényes elállási joga az olyan élelmiszerek, italok vagy egyéb háztartási cikkek kiszállítására vonatkozó online megrendelés esetén, amelyeket az étterem gyakori és rendszeres utazások során a lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére szállít ki (német Polgári Törvénykönyv (BGB) 312. § (8) bekezdés 8. pont).
  2. Továbbá, a vevőt nem illeti meg a törvényes elállási jog az étteremben leadott online rendelés esetén, még akkor sem, ha és amennyiben olyan, az áruszállítására vonatkozó szerződésekről van szó,
   1. amelyek nem előre gyártottak, és amelyek előállítása szempontjából a fogyasztó egyéni kiválasztása vagy meghatározása a döntő, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak (német Polgári Törvénykönyv (BGB) 312g. § (2) bekezdés 1. pont);
   2. amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek lejárati idejét gyorsan túllépnék (BGB 312g. § (2) bekezdés 2. pont);
   3. amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek lejárati idejét gyorsan túllépnék (BGB 312g. § (2) bekezdés 2. pont);
   4. ha ezek a kiszállítás után jellegükből adódóan elválaszthatatlanul egyesültek más dolgokkal (német Polgári Törvénykönyv (BGB) 312g. § (2) bekezdés 4. pont).
  3. Az online rendelés azon részére, amely nem tartozik a 5.1. és5.2. pontban említett kizárások hatálya alá, a vevőt megilleti az elállás joga, amennyiben a vevő fogyasztónak minősül. „Fogyasztó” minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely nem számítható be sem az üzleti, sem az önálló vállalkozói tevékenységébe. Ebben az esetben az elállási jogra az alábbi elállási szabályok vonatkoznak:

  Tájékoztatás az ellásról

  Önnek jogában áll tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

  Az elállási jog tizennégy napig gyakorolható attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette vagy átvette.

  Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket (Házias Ételbár, Fő út 87., Taksony 2335, telefonszám: +36306648103, e-mail cím: haziasetelbar@gmail.com) egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán küldött levélben, telefaxon vagy e-mailben) arról az elhatározásáról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Ehhez használhatja a csatolt elállási nyilatkozat mintát, de ez nem kötelező.

  Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

  Az elállás következményei

  Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, kötelesek vagyunk minden Öntől kapott fizetést, beleértve a kiszállítási díjat (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból keletkeztek, hogy Ön az általunk kínált kedvező standard szállítás helyett más szállítási módot választott), haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül visszafizetni, amelyen az Ön értesítése a szerződéstől való elállásról hozzánk megérkezett. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön alkalmazott az eredeti tranzakciónál, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; a visszafizetés miatt semmilyen esetben nem számolunk fel Önnek díjat.

  Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződéstől való elállásról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut.

  Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit Önt viseli.

  Az áru esetleges értékvesztését csak akkor kell megfizetnie, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének az ellenőrzéséhez.

  Elállási nyomtatványminta

  (Ha el kíván állni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt a nyomtatványt, és küldje vissza nekünk.)

  • Címzett: Házias Ételbár, Fő út 87., Taksony 2335, e-mail cím: haziasetelbar@gmail.com)
  • Ezennel elállok/elállunk (*) a velem/velünk (*) kötött, az alábbi áru megvásárlására (*) / szolgáltatás nyújtására (*) kötött szerződéstől:
  • Megrendelés dátuma (*) / kézhezvétel dátuma (*):
  • A fogyasztó(k) neve:
  • A fogyasztó(k) címe:
  • A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú bejelentés esetén)
  • Kelt

  (*) A nem kívánt részt törlendő.

 8. Fizetés
  1. A vevő és az étterem közötti szerződés megkötését követően, jelen ÁSZF alapján, a vevő köteles az online rendelés megadott vételárát (a kiszabott kiszállítási díjjal együtt) megfizetni . A vevő teljesítheti kötelezettségét egy elérhető online fizetési mód használatával, az étterem által integrált más fizetési szolgáltatón keresztül történő fizetéssel, vagy az étteremnek a megállapodás szerinti kiszállítási helyen vagy a megállapodás szerinti elviteli helyen történő fizetéssel.
  2. Fenntartva ezen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, az online fizetés (részleges) visszatérítésére akkor kerül sor, ha az online rendelés nem vagy nem teljes egészében szállítható ki. A visszatérítés a vevő által az eredeti fizetéskor használt fizetési eszközre történik, kivéve, ha a vevővel más fizetési módról, különösen készpénzben történő visszatérítésről állapodtak meg.
 9. Szavatosság és felelősség
  1. Az étterem felelősségét a vevő minden káráért kizárják, függetlenül a jogalaptól, amennyiben az alábbi 7.2-7.5 pontokból más nem következik.
  2. Az étterem felelős a törvényes előírások keretein belül az alábbiak esetén:
   1. Az étterem, illetve az étterem jogi képviselője vagy teljesítési segítője szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegéséből eredő élet-, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő kár;
   2. Az étterem, illetve az étterem jogi képviselője vagy teljesítési segítője szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegéséből eredő károkért; és
   3. egyéb károkért, amelyek (egyszerű) gondatlanul elkövetett kötelezettségszegésből erednek, amely kötelezettségek megfelelő teljesítése az ügyféllel kötött megállapodás teljesítését biztosítja és amelyek teljesítésére az ügyfél rendszeresen számíthat; ilyen esetekben az étterem felelőssége ‐ kivéve az 7.2.1 és7.2.2 pontok eseteit ‐ a szerződésre jellemző, előrelátható káresetekre korlátozódik.
  3. Mindez az étterem termékfelelősségi törvény szerinti felelősségét nem érinti. Ugyanez vonatkozik az étterem egyéb törvényes előírásokból eredő esetleges felelősségére, amelyek kifejezetten szabályozzák, hogy a felelősséget előzetesen nem lehet kizárni vagy korlátozni.
  4. Amennyiben az étterem minőségi garanciát vagy egyéb, objektív felelősséget is átvállalt, az ebből eredő felelősség esetén kizárólag a megfelelő garancia- vagy átvételi nyilatkozat által szabott feltételek érvényesek, és a jelen 7 pont nem alkalmazható.
  5. A 7. pont szerinti felelősségkorlátozások érvényesek az étterem szerveire, teljesítési segédjeire, munkavállalóira és egyéb munkatársaira, valamint a az étterem partnervállalataira és ezek szerveire, teljesítési segédjeire, munkavállalóira és egyéb munkatársaira.
 10. Adatvédelem
  1. Az étterem a vevő személyes adatait a megkötött szerződés megkötése és teljesítése céljából gyűjti, kezeli és használja fel.
  2. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletek az étterem adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.
 11. Vitarendezés
  1. Az étterem a törvény értelmében köteles tájékoztatnia a fogyasztókat az európai online vitarendezési platform létezéséről, amely a viták bíróságon kívüli rendezésére szolgál. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre, és az az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr. Továbbá nem vagyunk hajlandóak vagy kötelesek részt venni a fogyasztói vitarendezésről szóló törvény szerinti fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.
 12. Egyéb rendelkezések
  1. Az étterem fenntartja a jogot, hogy a jövőbeni online megrendelésekre vonatkozóan is módosítsa az ÁSZF-et. A vevő által az online megrendelés leadásakor elfogadott Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
  2. Az ÁSZF-re, valamint az ÁSZF-ből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező valamennyi követelésre és jogra kizárólag a német jog alkalmazandó, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) a kizárásával.
  3. Amennyiben a vevő vállalkozó, közjogi jogi személy vagy közalapítvány, úgy a jelen megállapodásból, annak megkötéséből vagy végrehajtásából eredő vagy azzal kapcsolatos viták kizárólagos illetékességi helye Düsseldorf. Ha azonban a vevő székhelye külföldön található, úgy a DISH jogosult ott is keresetet indítani. Ellenkező esetben a törvényben meghatározott joghatósági hely alkalmazandó.

Állapot: Január 2022/HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_hu